แนวข้อสอบแม่นๆ

(((โหลด)))แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะสำนักงานศาลปกครอง2561

(((โหลด)))แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะสำนักงานศาลปกครอง2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง2561 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 การเขียนหนังสือราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)update สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ ชุด 1 จำนวน 211 แนวข้อสอบงานสารบรรณ ชุด 2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548 แนวข้อสอบสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ) แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 แนวข้อสอบงานธุรการ ความรู้ด้านงานเลขานุการ แนวข้อสอบเลขานุการ 100 ข้อ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word […]