แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงใหม่ๆแนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงานกรมการค้าภายใน2561

ปรับปรุงใหม่ๆแนวข้อสอบเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงานกรมการค้าภายใน2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายในupdate2561 ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของกรมการค้าภายในupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายในupdate2561 แนวข้อสบ ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.2557 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎค่าธรรมเสียมในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและค่ำทำการตรวจสอบชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560 มาตราชั่งตวงวัด ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหาย เครื่องหมายคำรับรอง เครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทำไว้ และเครื่องหมายห้าม…พ.ศ.2560 ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในทางคดี พ.ศ.2551 แนวข้อสอบกลศาสตร์new แนวข้อสอบกลศาสตร์วิศวกรรม แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ สรุปแนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ new แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า ชุด 1 แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า ชุด 2 […]