งานราชการ

ข่าวด่วนสุดๆกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 19 เมษายน 2562

ข่าวด่วนสุดๆกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 19 เมษายน 2562 ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 19 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ […]