แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(ครูกทม.)2561

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(ครูกทม.)2561 ภาค ก และ ข แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบเกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร-สํานักงาน-ก.ก. นโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พรบระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พศ2528news แนวข้อสอบ พรบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพ พศ2554new แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา ชุดที่ 1 จำนวน 121 ข้อ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ […]