งานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 11 – 18 มกราคม 2559)

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 11 – 18 มกราคม 2559) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 11 – 18 มกราคม 2559)   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้ – […]