งานราชการ

ข่าวดีๆการเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 130 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563 ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 6 อัตรา 2. วิศวกร (วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา 3. วิศวกร (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา 4. สถาปนิก (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา 5. สถาปนิก (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา 6. พยาบาล จำนวน […]