งานราชการ

ข่าวดีๆกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 นี้

ข่าวดีๆกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 นี้ ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (นนทบุรี) ค่าตอบแทน 18000 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (นนทบุรี) ค่าตอบแทน 13800 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นครราชสีมา) […]