แนวข้อสอบแม่นๆ

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม(2563)

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม(2563) แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม(update2563) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม2563 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม(ใหม่) แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_ชุด_1,2 และ 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆ update แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 100ข้อ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (ใหม่) ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษาเหตุผล สัมพันธ์ ชุดที่ 1 จำนวน 121 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยคข้อความ) แนวข้อสอบเกี่ยวกับความเข้าใจการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปเหตุผลความและตีความหมายของบทความ แนวข้อสอบหลักการเขียนและการอ่าน แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 conversation-grammar-reading-vocabulary-structure แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading […]