งานราชการ

ข่าวด่วนๆสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562

ข่าวด่วนๆสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 8 อัตรา 3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา 5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา 6. ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 2 […]