แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateใหม่!!!)))แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2561

(((updateใหม่!!!)))แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2561 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 ปภ.ข้อกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้าม กาดำเนินทางวินัยพนักงานราชการ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_ภาค_2561new แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย การสรุปเหตุผล ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบความถนัดด้านคณิตศาสตร์ ชุด1 2561new แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-gramma-vocabulary-structure แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) สรุป+แนวข้อสอบ ประชาคมอาเซียน แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ กรกฎาคม 2561 แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint_(update2561) แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่1 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการ การเขียนหนังสือราชการ สรุป บัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 […]