แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน2561

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ กรมการพัฒนาชุมชนupdate2561 แนวข้อสอบ_กรมการพัฒนาชุมชน_2561 ถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New_Public_Managemtent) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ_pmqa การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐnewupdate2561 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ ชุด 2 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และวางแผน ประสานงานและจัดการงาน แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุด 1 […]