แนวข้อสอบแม่นๆ

{{ปรับปรุงใหม่ๆ{2562}}แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)

{{ปรับปรุงใหม่ๆ{2562}}แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) (((พิเศษ)))แนวข้อสอบประกอบด้วยทั้งภาค  ก และ ข แถมฟรี ภาค ค ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย2562 แนวข้อสออบเกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย2562 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สรุปประเด็นนโยบายจุดเน้น กศน.ประจำปี_2562 นโยบายรัฐบาล แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษาเหตุผล สัมพันธ์ ชุดที่ 1 จำนวน 121 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค) แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย การสรุปเหตุผล แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_ แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ170 ข้อ update แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักภาษาไทย 100ข้อ […]