งานราชการ

ข่าวด่วน!!!!สมัครสอบทหารอากาศ 2563 กองทัพอากาศเปิดสอบ 908 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

ข่าวด่วน!!!!สมัครสอบทหารอากาศ 2563 กองทัพอากาศเปิดสอบ 908 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. รับสมัครทั้งชายและหญิง เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2563 กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 908 อัตรา ประจำปี 2563 ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 90 อัตรา – ระดับปริญญาโท 3 […]