แนวข้อสอบแม่นๆ

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยสพฐ.เอกเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2563)

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยสพฐ.เอกเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2563) แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้+แนวข้อสอบเกี่ยวกับประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างนโยบายยุทธศาสตร์อำนาจหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)2563 ความรู้+แนวข้อสอบเกี่ยวกับประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างนโยบายยุทธศาสตร์อำนาจหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ2563 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายและจุดเน้นการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 สรุป+แนวข้อสอบถาม-ตอบแผนการศึกษาแห่งชาติ2560-2579 สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่_12_(พศ2560-2564) สรุป นโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีของ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สรุป+แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด1,2 และ 3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับหลักภาษาความเข้าใจการใช้ภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อupdate แนวข้อสอบภาษาไทย(วิเคราะห์เหตุผลความเข้าใจบทความอ่านตีความสรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค) แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์ แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ รูปภาพและมิติสัมพันธ์ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆ update แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดใหม่ 100 ข้อ ชุด 2(ใหม่) แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ comprehension […]