งานราชการ

ประกาศข่าวด่วนๆกรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 26 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 17 กันยายน 2562

ประกาศข่าวด่วนๆกรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 26 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 17 กันยายน 2562 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา 5. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 6. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา 7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 […]