งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสมัครสอบเข้าทำงาน ประจำปี 2559 จำนวน 10 อัตรา และขึ้นบัญชีสำรอง สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 15 – 31 มีนาคม 2559)

เปิดรับสมัครสมัครสอบเข้าทำงาน ประจำปี 2559 จำนวน 10 อัตรา และขึ้นบัญชีสำรอง สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 15 – 31 มีนาคม 2559) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสมัครสอบเข้าทำงาน ประจำปี 2559 จำนวน 10 อัตรา และขึ้นบัญชีสำรอง สมัครทางอินเตอร์เน็ต (ตั้งแต่ 15 – 31 มีนาคม 2559) ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร การรับสมัครจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559) 1.ทนายความ จำนวน 3 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่การเงิน […]