งานราชการ

ข่าวดีๆองค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 106 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

ข่าวดีๆองค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 106 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและเป็นลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ – ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 21250 บาท – ปริญญาตรี จำนวน 16 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 16830 บาท – ปวส. จำนวน 25 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13410 บาท – ปวช. จำนวน 42 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11350 บาท – […]