งานราชการ / แนวข้อสอบแม่นๆ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 1 – 21 มีนาคม 2559)

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 1 – 21 มีนาคม 2559) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่ 1 – 21 มีนาคม 2559) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ได้ รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และทางวิศวกรรมเครื่องกล -เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2.ตำแหน่งวิศวกรรมเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา […]