แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงใหม่ๆ!!!แนวข้อสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า2การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)2561

ปรับปรุงใหม่ๆ!!!แนวข้อสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า2การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวงupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวงupdate2561 จรรยาบรรณพนักงานการไฟฟ้านครหลวง สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)__กฟน แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language Test) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-gramma-vocabulary-structure แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) แบบทดสอบ attitude test แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test) แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ รูปภาพและมิติสัมพันธ์ แนวข้อสอบความถนัดด้านคณิตศาสตร์ สูตรคำนวณไฟฟ้า 2561new ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ( Electrical motor ) การควบคุมความเร็วมอเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า new ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ new แนวข้อสอบ_ไฟฟ้ากำลัง__คำนวณ_ new แนวข้อสอบการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังnew แนวข้อสอบการออกแบบระบบไฟฟ้า แนวข้อสอบเกี่ยวกับเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า แนวข้อสอบความถนัดทางช่างnew […]