แนวข้อสอบแม่นๆ

((new update))แนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

((new update)) แนวข้อสอบ ทุกตำแหน่ง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   ทุกตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประกอบด้วยเนื้อหา แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัด และกระทรวงคมนาคม พรบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน พร้อมด้วยแนวข้อสอบประจำตำแหน่ง