งานราชการ

อบจ.พังงา เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2558

เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2558 อบจ.พังงา เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2558   1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ 3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 4) […]