งานราชการ

ข่าวด่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2561

ข่าวด่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2561 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 46 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปวส.สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร 2. นายช่างชลประทาน จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ 3. นิติกร จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. […]