งานราชการ

ข่าวดีๆการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 70 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562

ข่าวดีๆการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 70 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) จำนวน 49 อัตรา 2. ลูกจ้างช่าง (สำนักงาน) จำนวน 8 อัตรา 3. ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 4. ลูกจ้างพัสดุ จำนวน 8 อัตรา 5. ลูกจ้างบัญชี จำนวน 3 อัตรา วิธีการรับสมัครสอบ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานในตำแหน่ง และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ […]