แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบพนักงานช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)2561

(((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบพนักงานช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561 แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค_2561 แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจำปี พ.ศ.2555 แผนยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารและพัฒนาของ กฟภ.2561 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-พ.ศ.-2503 แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_new(ล่าสุด) แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความสามารถด้านตัวเลข(คณิตศาสตร์) แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป__ภาค_ก update2561 แนวข้อสอบความสามารถทางด้านภาษา ชุดที่ 1จำนวน64ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย อัพ2561 แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language ) แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test) รูปภาพและมิติสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) วิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ถาม-ตอบ_งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นnew […]